Lundi

20H-21H Dj Eflau

21H-23H Anonyman

23H-01H Dj Hs (1*mois)

01H-03H Backspin

Mardi 

19H-21H Backspin

21H-23H Miss Karolinouchka

23H-00H Dj Eflau

00H-01H Roland Babaud Dulac

Mercredi 

20H-21H Dj Hs (1*mois)

21H-23H Dj ROMS

23H-00H Sebastien Kills

00H-01H Dj Mast

01H-02H Remember

Jeudi

21H-23H Paul Master Pt

23H-00H Stephane Moov Party

00H-01H Sebastien Kills

01H-02H Dj Mast

02H-04H Dance Classic

Vendredi

19H-20H Gauthier Dumonde

20H-21H Dj David M (1*mois)

21H-22H Dj Ari'style

22H-00H Dj Lyrios

00H-02H Dj ROMS

02H-03H Stephan Moov Party

03H-04H Remember

Samedi

20H-21H Dario

21H-23H Dj Gerome

23H-01H Anonyman

01H-03H Miss Karolinouchka

03H-05H Dance Classic

Dimanche

19H-20H Dj Ari'style

20H-21H Dario

21H-23H Dj Gerome

23H-01H Miss Karolinouchka

2020 Radio Eibiza tout droits réservés

  • Eibiza